Viquilletra 2017-18. Una Viquilletra de tràiler!

Activitat 3 sobre El temps de l'oblit de l'autor Jordi Sierra, pels Passa pàgina!

De Viquilletra
Dreceres ràpides: navegació, cercaActivitat de tipus altra activitat sobre l'obra El temps de l'oblit de l'autor Jordi Sierra, realitzada per Passa pàgina! del centre durant el curs 2011-12.


Hem fet una valoració de l'anunci del "Infectats"

Modalitats

Escrita

Activitat escrita

VALORACIÓ de l’anunci dels “infectats” ( El temps de l’oblit).

En primer lloc, les idees per crear l’anunci publicitari del temps de l’oblit ens han semblat creatives ja que, per exemple, la idea de la utilització de mascotes ens ha agradat. El gos, en aquest cas, ha sigut una idea innovadora i força original ja que, normalment, en aquest tipus d’anuncis no solen aparèixer aquestes tècniques comercials, encara que no trobem adequat utilitzar una mascota per l’anunci d’un llibre, ja que no té res a veure una cosa amb l’altra. Però també creiem que si l’haguessin enfocat d’una altra manera, se li podria treure molt més partit a aquest, ja que com hem dit abans, és una gran idea. La durada de l’anunci és bastant correcte ja que en un emplaçament publicitari d’un llibre ha de ser breu i clar, perquè de vegades si és de llarga durada la gent és pot cansar i canviar de canal quan estan apunt de dir alguna data important. Perquè quan, per exemple a la televisió diuen “tornen amb 1 minut” la gent es sol esperar, ja que aquest temps passa ràpid, però si duen “tornem amb 5 minuts”, la gent aprofita per a fer una petita pausa, canviar de canal, o lo més conegut com fer un “zàping”. Pel que fa al llenguatge oral i corporal que s’ha utilitzat ens sembla adequat. El guió està força ben estructurat i idealitzat però a l’hora de vocalitzar no ho fan correctament, nosaltres pensem que han de parlar més a poc a poc. També és podria millorar l’àmbit de l’expressió corporal, ja que es una mica exagerada, no es tracta de fer teatre sinó de fer un espot amb gesticulació espontània i no tan preparada ni estudiada, sinó no és veu real. També si hi ha una equivocació durant el vídeo creiem que no costaria res repetir-ho, ja que així quedaria tot més clar i més net. En quan el que fa el vestuari, no tenim res a dir, ja que com que és un anunci lliure cada persona pot portar el que vulgui. També creiem que està ben elegit, perquè així fa l’anunci més natural i més real, com si fos quotidià. Parlant de l’escenari creiem que no és del tot correcte, ja que per nosaltres seria millor gravar-ho a l’aire lliure, en un parc o en plaça, com si fos gent del carrer desconeguda. Així també si li podria donar una funció diferents al gos, que semblés més real i més creïble, perquè si ens fixem bé, la majoria d’anuncis que inclouen mascotes estan realitzats a l’aire lliure, ja que com hem dit anteriorment, sembla més real. En general, creiem que haguessin pogut explotar més l’idea, enfocar-la d’una altra forma, ja que això, doncs, donen una altra perspectiva, més real i més creativa. Però, bé, cadascú té les seves pròpies idees i no és tenen que llançar a les escombraries, per dir-ho d’alguna forma. Tot i les coses negatives que em pogut trobar, també valorem moltíssim l’esforç que ha suposat gravar aquest anunci, perquè tots sabem que no és fàcil per a ningú per diferents problemes: els nervis, la imaginació que és necessita...

Finalment, felicitem, de totes maneres a aquest grup, ja que a nosaltres, per exemple, sens hagués fet molt difícil gravar un anunci com aquest.

Altres activitats sobre la mateixa obra


... més resultats


Comentaris i activitats col·laboratives

Títol: Activitat 3 sobre El temps de l'oblit de l'autor Jordi Sierra, pels Passa pàgina!

Encara no s'han fet activitats col·laboratives a partir d'aquesta.