Viquilletra 2017-18. Una Viquilletra de tràiler!

Ajuda per a l'edició de l'espai viqui

De Viquilletra
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Trobareu un excel·lent manual d'autoaprenentatge d'edició de viquis a la Viquipèdia

Editar amb formularis

Quasi tot a Viquilletra es pot editar fent servir formularis. Aneu a la pestanya "Modifica amb formulari" que hi ha a la majoria de pàgines i se us obrirà el formulari adequat.

Captura de pantalla on el cursor està apunt declicar la pestanya "Modifica amb formulari"

També els enllaços vermells (per pàgines que encara no s'han creat) solen cridar el formulari adequat al tipus de contingut (personatge, centre, activitat, ...) quan els cliques. Hi ha botons a diferents llocs (a les pàgines de les obres, dels personatges, ...) per obrir formularis i crear pàgines.

Aquests formularis faciliten la creació i edició de les pàgines, que s'hi posi la informació indispensable de manera ben estructurada i que s'hi puguin afegir diferents tipus de continguts. També fa que les pàgines tinguin un aspecte comú. Com que es desen les dades que escrivim als camps dels formularis és possible agrupar les pàgines similars i crear llistats de manera automàtica.

A Viquilletra hi ha formularis per a:

 • Crear pàgines de perfil d'usuari registrat (per a grups d'estudiants, professorat, altres)
 • Crear pàgines de fitxa informativa dels centres educatius
 • Crear pàgines sobre una obra literària que s'està llegint
 • Crear pàgines sobre un personatge d'una obra literària
 • Crear pàgines d'activitats sobre una obra o un personatge
 • Crear pàgines d'activitats col·laboratives a partir d'una altra activitat ja creada

Forçar actualització

A la Viquilletra fm servir una tecnologia de viqui semàntica que ens permet crear automàticament llistats de pàgines, relacionar unes pàgines amb les altres i recuperar part dels continguts a la portada.

Aquests llistats no s'actualitzen instantàniament, en algun cas poden trigar alguns minuts. Però hi ha una manera de forçar-ne l'actualització: anar a la pestanya desplegable de la part superior dreta de la pàgina (la del triangle) i escollir la opció "Refresca". Això forçarà l'actualització de la petició semàntica i refrescarà la recuperació d'informació que es mostra a la pàgina.

Si tot i així la informació no surt o la pàgina no surt al llistat pot ser que hi hagi algun error (pot passar si hi ha un error al títol, per exemple). Podeu fer una consulta al Fòrum de dubtes si es dóna el cas. I per recuperar una pàgina que heu creat i no trobeu podeu:

Fer servir botons d'eines en camps de text

Als camps de text dels formularis o a les pàgines que s'editen sense formularis hi ha una barra de botons d'eines que ens ajuden a editar i donar format a al text. Són semblants al botons que podem trobar en un editor de textos (com LibreOffice, OpenOffice o MicrosoftWord) però quan els cliquem veiem que ens posen uns signes en el text i només al desar el text es veu amb l'aspecte que ha de tenir. Aquesta manera d'escriure indicant el format del text amb combinacions de signes és el wikitext o llenguatge de marques del viqui. N'aprendrem fent-lo servir, ja que els botons ens el posen automàticament.

Alguns dels botons són:

Vector toolbar bold A button.png per posar negretes. Seleccionem una paraula, cliquem el botó i ens hi posarà 3 comes volades al voltant així '''exemple paraula''' que en desar es mostrarà així exemple paraula
Vector toolbar italic C button.png semblant a l'anterior però per posar el text inclinat, en cursiva.
Vector toolbar insert image button.png Per encastar imatges. Hem d'haver carregat una imatge al wiki. Clicant el botó posarem el nom que té i el posarà entre doble claudàtor precedit de "Fitxer:", això en desar mostrarà la imatge dins la pàgina. També serveix per encastar altres tipus de fitxers com ara àudio i vídeo en format OGG.
Vector toolbar insert link button.png afegir un enllaç intern (a una altra pàgina de Viquilletra) o extern (a una altra web). Obra una finestra flotant per posar l'adreça on ha d'enllaçar.
Si cliquem l'enllaç Avançat tindrem més botons. Alguns d'ells són:
Vector toolbar bulleted list button.png per crear llistes puntejades
Vector toolbar numbered list button.pngper crear llistes numerades
Vector toolbar indentation button.png per posar el text sagnat o entrat per l'esquerra
Vector toolbar insert new line button.png per forçar salts de línia
Vector toolbar big text button.png Vector toolbar small text button.png ampliar o reduir la mida del text
Vector toolbar superscript button.png posar un text en superíndex com a 30m2
Vector toolbar subscript button.png posar un text en subíndex com a H2O
Vector toolbar insert picture gallery button.png per encastar una galeria d'imatges

També hi ha un botó Vector toolbar search-replace button.png per cercar i canviar cadenes de text que és útil per fer correccions en un text llarg.

Com encastar imatges, àudio, vídeo i web gadgets

Com encastar imatges

La majoria de formularis de Viquilletra quan s'ha de posar una imatge ja tenen un camp amb un botó seguit de l'enllaç "Carrega". En clicar-lo s'obra una finestra flotant on busquem al nostre ordinador la imatge a pujar, omplim el nom de l'autor i font, triem la llicència d'ús i cliquem el botó "Carrega un fitxer". Automàticament el nom del fitxer pujat sortirà en el camp de text del formulari i la imatge es veurà en desar-lo. Cal estar alerta si en carregar el fitxer ja hi ha un fitxer amb el mateix nom a Viquilletra. Ens sortirà una advertència i només haurem de canviar el nom per no substituir el fitxer que ja hi havia pel que estem pujant.

La Viquilletra també està preparada per mostrar fitxers que estan al gran repositori multimèdia Wikimedia Commons sense haver de descarregar-la i tornar-la a pujar a Viquilletra. Simplement copiem el nom que té el fitxer a Wikimedia Commons i l'enganxem dins el camp d'imatge del formulari. En desar la imatge de Commons es mostrarà encastada dins la pàgina de Viquilletra.

Encastar imatges en un camp de text

Si volem encastar imatges dins un camp de text, entremig d'aquest, també podem fer-ho.

La manera més fàcil és clicar el botó Vector toolbar insert image button.png de Fitxer incrustat que insertarar el codi següent:

[[Fitxer:Exemple.png]] 

en el qual substituirem "Exemple.png" pel nom del fitxer que prèviament haurem pujat a la Viquilletra a través de l'enllaç "Carrega" que hi ha al menú lateral esquerra.

Si voleu aprendre en un minut a encastar imatges a la Viquilletra, consulteu aquest breu vídeo.

Podeu fer més coses amb la imatge, li podeu canviar la mida o aliniar-la com vulgueu a través d'algunes instruccions fàcils de posar:

 • si voleu la imatge centrada (|center), a la dreta (|right), a l'esquerra (|left)
 • si la voleu amb un marc on hi hagi un peu de foto (|frame|peu de foto)
 • si li voleu canviar la mida (per exemple |180px)

Per exemple, sempre que poseu aquest codi que segueix, tindreu una imatge de 180px d'amplada, amb un peu de foto i a la dreta de la pantalla:

[[Fitxer: Títol de la imatge.jpg|thumb|peu de foto]]

Si voleu veure altres instruccions per a les imatges, consulteu aquest enllaç en què hi trobareu un quadre resum de les instruccions més importants per editar imatges, que podreu copiar i utilitzar a la Viquilletra.

Només imatges lliures

Simple Attention.svg Abans de penjar una imatge que no és vostra, us hauríeu d'assegurar que aquesta és amb llicència lliure. Si és així, ja la podreu encastar tranquil·lament a la vostra pàgina (mentre poseu el nom de l'autor al camp "Descripció" de la finestra de càrrega i trieu la llicència al menú desplegable). Recordeu que no podreu penjar imatges que tinguin els drets reservats pel seu autor i que si una imatge no té informació de l'autor i dels drets vol dir que NO es pot fer servir.

Us recomanem que utilitzeu els diferents bancs d'imatges lliures que trobareu a la xarxa. A banda de

hi ha altres pàgines amb multitud d'imatges lliures:

Com encastar àudio

La majoria de formularis de Viquilletra quan s'ha de posar una fitxer d'àudio ja tenen un camp amb un botó seguit de l'enllaç "Carrega". En clicar-lo, com passa amb les imatges, s'obra una finestra flotant on busquem al nostre ordinador la imatge a pujar, omplim el nom de l'autor i font, triem la llicència d'ús i cliquem el botó "Carrega un fitxer". Automàticament el nom del fitxer pujat sortirà en el camp de text del formulari i la imatge es veurà en desar-lo. Cal estar alerta si en carregar el fitxer ja hi ha un fitxer amb el mateix nom a Viquilletra. Ens sortirà una advertència i només haurem de canviar el nom per no substituir el fitxer que ja hi havia pel que estem pujant.

Els fitxers d'àudio han d'estar en format OGG, no poden estar en altres formats. Podeu enregistrar el so amb el programa Audacity i guardar-lo en aquest format. Si ja el teniu en un altre format el podeu convertir des de la web convert-to-ogg.

La Viquilletra també està preparada per mostrar fitxers que estan al gran repositori multimèdia Wikimedia Commons sense haver de descarregar-la i tornar-la a pujar a Viquilletra. Simplement copiem el nom que té el fitxer a Wikimedia Commons i l'enganxem dins el camp d'arxiu d'àudio del formulari. En desar el fitxer de Commons es mostrarà en un reproductor d'àudio encastat dins la pàgina de Viquilletra.

Encastar àudio en un camp de text

Igual que amb les imatges si volem encastar un fitxer d'àudio dins un camp de text, entremig d'aquest, també podem fer-ho.

La manera més fàcil és clicar el botó Vector toolbar insert image button.png de Fitxer incrustat que insertarar el codi següent:

[[Fitxer:Exemple.ogg]] 

en el qual substituirem "Exemple.ogg" pel nom del fitxer que prèviament haurem pujat a la Viquilletra a través de l'enllaç "Carrega" que hi ha al menú lateral esquerra.

Encastar vídeo

Us recomanem que pengeu els vídeos a un servidor extern com Vimeo o Youtube, i que després els encasteu a la Viquilletra fent servir els camps previstos als formularis. Només haureu de copiar els codis "embebed" (o insereix) que aquests serveis us ofereixen i dins d'aquests triar el codi que els identifica. Per cada servidor de vídeo el codi és diferent, trieu el servidor on ho heu penjat i al mateix formulari us apareixerà una ajuda amb un exemple per veure com ho heu de fer per extreure'l.

Encastar web gadgets

Hi ha diversos widgets o web gadgets que podeu encastar a Viquilletra. Són petites aplicacions que es generen en un altre servidor però que es poden veure com si estiguessin dins una pàgina del wiki. Dins els formularis d'activitats hi ha la pestanya "Altres Widgets" on els haureu de posar. Els formularis ja en tenen previstos dos casos:

 • Slideshare (per a presentacions tipus Impress de LibreOffice o PowerPoint de Microsoft)
 • Prezy (per a presentacions dinàmiques)

en els quals només cal posar el codi identificador. Per a la resta hi ha un camp de text gran on heu de copiar el codi que us donin en la web on l'heu creat i publicat. En la major part dels casos haureu de posar l'etiqueta <html> davant del codi enganxat i l'etiqueta </html> (fixeu-vos, amb una barra /) al final per tancar-lo. Alguns widgets que podeu posar són

 • Arxius pdf: els arxius pdf els podeu encastar a través de Scribd que us proporcionarà, també, un codi "embebed". Recordeu que si teniu documents en LibreOffice, OpenOffice o Word, els podeu desar en format pdf per pujar-los a la xarxa. Aquí podreu veure un breu vídeo que us ensenyarà a encastar Scribd. Tot i així si és només un document de text penseu si millor el podríeu publicar directament a Viquilletra fent servir el format wikitext en la pestanya "Activitat escrita".
 • Glogster: Com sabeu, a Glogster podeu crear un pòster que contingui vídeo, àudio, text, imatges... Després el podreu encastar a la Viquilletra amb el codi "embebed" i les etiquetes d'inici <html> i de final </html>.
 • Altres: cada plataforma externa mostra el codi per inserir de diferents maneres. Generalment el trobareu com "codi embebed", com "compartir", com "insertar", o amb aquest símbol "< >".

Simple Attention.svg Recordeu que tant els servidors citats com la Viquilletra són espais d'accés públic, no pengeu imatges compromeses!

Fent servir wikitext

A continuació s'expliquen amb exemples algunes etiquetes de wikitext que podeu fer servir dins els camps de text dels formularis.

Com crear un enllaç extern

Si a la vostra pàgina necessiteu penjar un recurs en un format diferent del viqui o citar una pàgina web que ja existeix, només haureu de posar l'adreça web entre claudàtors: [http://www.pàgina.com Nom de la pàgina]. Veieu aquest exemple: [http://www.xtec.es/ XTEC]. El resultat serà: XTEC

No us oblideu de l'http://!

Com crear títols i subtítols

Podeu crear títols i subtítols posant-los entre dos o tres signes =. Proveu-ho a la zona de proves o mireu com ho hem fet en aquesta mateixa pàgina (a modifica).

Per exemple, el títol d'aquest apartat està introduït de la següent manera: ===Com crear títols i subtítols===

Com crear llistes i ressaltar text

 • Les llistes numèriques es creen amb el símbol #

Veieu-ne un exemple en què hem fet servir un # o dos ##:

 1. Josep Pla
  1. El Quadern gris
 2. Joan Sales
 3. Mercè Rodoreda
  1. Aloma
  2. La Plaça del Diamant
 • Les llistes no numèriques es creen amb l'asterisc *. Si en posem dos, la llista seria com la que segueix:
  • Josep Pla
  • Joan Sales
  • Mercè Rodoreda

Els botons Vector toolbar bulleted list button.png i Vector toolbar numbered list button.png us ajudaran a fer-ho.

 • Podeu ressaltar un fragment de text posant-lo després de dos espais, just a l'inici de la línia. Per fer aquest exemple d'aquí a sota hem fet una línia nova així: espai+espai exemple
 exemple
 • Una altra manera de ressaltar fragments de text o paraules és amb la negreta, que la podeu aconseguir posant tres apòstrofs a l'inici i el final de la paraula, o bé amb el botó B de la barra d'eines superior. Podeu fer servir el botó Vector toolbar bold A button.png per posar-la.

Pàgina d'exemple

Aquí teniu alguns exemples d'edició en què veureu les etiquetes i una pàgina de mostra del Tirant lo Blanc on podreu veure alguns dels formats que es poden publicar a la Viquilletra.

Zona de proves

Podeu fer servir aquesta zona de proves per experimentar amb l'edició viqui. Podreu fer proves encastant enllaços, imatges, vídeos, etc. Tot el que vulgueu sense por d'espatllar res. Editeu i graveu per veure com us queda. Llenceu-vos-hi!

Com veure l'historial de cada pàgina

Cliqueu a la pestanya d'historial i veureu els noms d'usuari dels contribuïdors i contribuïdores. Així podreu enviar-los missatges per comentar el contingut o la forma d'allò que llegiu. Recordeu que és un projecte col·laboratiu, tots els articles es fan entre tots i totes!

La consulta de l'historial també us pot ser útil per veure quines modificacions dels articles s'han dut a terme, qui les ha fetes i quan. Podeu comparar l'article en dos moments diferents en el temps i veure com aquest ha anat enriquint-se.

Llicències

Cal que els textos, àudios i imatges creats per a la Viquilletra siguin o bé de creació pròpia o tinguin una llicència lliure. Per defecte, el material a Internet està protegit amb drets d'autor, cal assegurar-se que es té permís per usar el treball aliè (especialment en el cas de les imatges: la majoria de resultats del cercador NO són lliures).

Tots els arxius penjats en plataformes externes hauran de tenir aquest text

"Aquesta activitat s'ha realitzat dins del projecte Viquilletra (UOC): http://lletra.uoc.edu/viquilletra"