Viquilletra 2017-18. Una Viquilletra de tràiler!

Activitat 5 sobre Temps regirats de l'autor Antoni Dalmases, pels Els pastorets: Diferència entre les revisions

De Viquilletra
Dreceres ràpides: navegació, cerca
(En el còmic creat pel nostre grup mostrem la seqüencia següent en què l'àvia fuig de la policia i com es capturada)
(Cap diferència)

Revisió del 09:45, 10 maig 2012



Activitat de tipus altra versió sobre l'obra Temps regirats de l'autor Antoni Dalmases, realitzada per Els pastorets del centre durant el curs 2011-12.


Modalitats

Altres

Activitat en altres modalitats


<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0" width="100%" height="360" id="pixtonComicViewer" align="middle"><param name="flashvars" value="key=hlhwj4jt&l=es/&scale=auto"></param><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="movie" value="http://www.pixton.com/es/widget/2" /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed src="http://www.pixton.com/es/widget/2" quality="high" wmode="transparent" flashvars="key=hlhwj4jt&l=es/&scale=auto" width="100%" height="360" name="comicViewer" align="middle" allowScriptAccess="always" allowFullScreen="true" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed></object>



Altres activitats sobre la mateixa obra



Comentaris i activitats col·laboratives

Títol: Activitat 5 sobre Temps regirats de l'autor Antoni Dalmases, pels Els pastorets

Encara no s'han fet activitats col·laboratives a partir d'aquesta.